Edu Info Roma

Edu Info Roma je online platforma na kojoj se nalaze sve informacije koje se tiču formalnog i neformalnog obrazovanja mladih Roma i Romkinja.
Kreiranje platforme ima za cilj postizanje aktivnog informisanja romske omladine po pitanju obrazovanja i njihovo aktivno uključivanje u sistem neformlanog i formlanog akademskog obrazovanja.
Takođe cilj kreiranja platforme je i pronalazak svih informacija na jednom mestu.
Na platformi se nalaze pozivi za razne vidove stipednija, konkursa za obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i konkursi za pohađanje seminara, konferencija ili pak radionica na kojima možete naučiti sve ono što vam je od važnosti kako biste unapredili vaše srednjoškolsko i visoko- školsko, akademsko obrazovanje.
Kada je u pitanju formalno obrazovanje na platformi se mogu naći i obaveštenja o afirmativnim merama (pozitivnoj diskriminaciji) koja romskim studentima može pomoći prilikom njihovog obrazovanja, kao i mogućnost upoznavanja sa inostranim i domaćim stipednijama na kojima romski studenti i srednjoškolci mogu aplicirati.
Na platformi takođe postoje i konkursi o raznim seminarima, obukama, radionicama koje se održavaju u inostranstvu koje organizuju Međunarodne romske organizacije sa kojima Romani Asvin već poseduje saradnju, tako da vas ohrabrujemo da se prijavite i za ovakve vidove konkursa.
Image

Afirmativne mere

Sta su afirmativne mere?

Prema ustavu Republike Srbije afirmativne mere jesu mere pozitivne diskriminacije koje se uvode radi postizanja pune ravnopravnosti izmedju pripadnika romske nacionalne manjine i gradjana koji pripadaju većini. Posebne mere su uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, koja se nalaze u nejednakom položaju.

Zašto su one bitne?

Afirmativne mere pomažu učenicima romske nacionalnosti da se lakše upišu na visoke škole I fakultet, tako što im se olakšava put ka visokom obrazovanju. Afirmativne mere vam pomažu da na lakši način upišete fakultet tako što će te položiti prijemni ispit na željenom fakultetu. Jako je bitno da lepo spremite prijemni ispit I da isti položite jer na taj način ostvarujete upis na fakultet.
Kako I na koji način mi afirmativne mere mi pomažu da upišem fakultet?
Prilikom polaganja prijemnog ispita vrlo je bitno da se trudite da prijemni ispit što bolje uradite, ali je još bitnije je da prijemni ispit položite. Svaki fakultet je u obavezi da primi 1 posto studenata romske nacionalne manjine, uglavnom to bude od 2 do 3 studenta po fakultetu. Ukoliko na istom fakultetu ima više studenata sa afirmativnom merom romske nacionalne manjine onda se rangirate, što znači da onaj djak koji je bolje uradio prijemni ispit pre će upisati fakultet nego onaj koji je samo položio prijemni ispit, zato je važno da se trudite da prijemni ispit što bolje uradite.
Afirmativnim merama svi budući studenti finansiraju se na statusu budžeta Repulike Srbije, što znaci da ne plaćate školarinu, takodje imate pravo na studentski dom kao lice sa afirmativnim merama romske nacionalne manjine. U toku studiranja kako bi ste ostavrili budžet potreban vam je manji broj ESPB poena, odnosno 36 ESPB poena, umesto najmnjih 48 ESPB poena koliko je potrebno za ostvrivanje budžeta bez afirmativnih mera.

Dokumenta koja su vam potrebna prilikom prijavljivanja na prijemni ispit?
Pored dokumenta koja su vam potrebna za upis na fakultet, koje možete da nadjete na sajtu željenog fakulteta koji želite da upišete, potrebna su vam je još i:

• Izjava u pisanoj formi da si pripadnik romske nacionalne manjine
• Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Da bi ste dobili ove preporuke potrebno je da kontaktirate romski nacionalni savet.
Preporuke koje izdaje romski nacionalni savet su besplatne, bitno je samo da im se obratite putem njihove email adrese ili putem telefona.

Email adresa Romskog nacionalnog saveta: info@romskinacionalnisavet.org.rs

Kontakt telefon: 011/306-15-48, 011/306-16-03

Takodje ako želite da budete u studenstkom domu potrebno je da tražite gore navedena dokumenta.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja budite slobodni I kontaktirajte nas putem naše facebook stranice Romani Asvin, instagram naloga @romani_asvin ili putem naše email adrese romaniasvin@gamil.com

Vasa Romani Asvin