Heroji naše zajednice
Heroji naše zajednice je kampanja koju smo pokrenuli jula meseca 2020. godine i koja je ukupno trajala mesec dana.
Cilj ove kampanje bilo je motivisanje mladih Roma i Romkinja i njihovo osnaživanje za nastavak visoko-školskog obrazovanja. Ovom kampanjom smo želeli da putem video snimaka predstavimo visoko- obrazovane mlade Rome i Romkinje koji su aktivno radili na svom akademskom obrazovanju i na taj način smo pokazali da su snovi ostvraljivi, da je moguće postizanje svakog cilja ukoliko imamo dovoljno želje i motivacije da isti ostvarimo.
Takođe predstavili smo i studente koji još uvek rade na svom akademskom obrazovanju i koji su kroz video snimke poručili romskoj omladini da nikad ne odustaju, da su oni spremni kao studenti da se i dalje bore za svoje školovanje bez obzira na kakve poteškoće nailazili.
U okiru ove kampanje imali smo inžinjere, sociologe, pravnike, buduće učiteljice, arhitekte koje su svojim primerom pokazali da bez obzira na poteškoće sa kojima su se susreli prilikom obrazovanja, nisu odustali, već su hrabro nastavili dalje i ostvarili svoje uspehe.
Put do uspeha je trnovit, ali ovom kampanjom smo želeli da pokažemo da su snovi ostvraljivi i da mladi Romi i Romkinje imaju našu podršku u ostvarivanju svojih ciljeva kroz razne stipendije, pozitivnu diskriminaciju i neformlano obrazovanje.

Učesnici i heroji ove kampanje su :

Mirko Kaldaraš - diplomirani inžinjer hemije
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/610608559867538/

Stefana Rašić - studentkinja Pedagoškog fakulteta u Jagodini
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/681245015764867/

Jelena Reljić - studentkinja sociologije na Filizofskom fakultetu u Nišu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/2662872223812226/

Kilino Stojkov - student Pravnog fakulteta u Novom Sadu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/1018320435252475/

Svetlana Cvetanovski -studentkinja Pravnog fakulteta
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/614393082848106/

Danijel Osmanović - diplomirani sociolog na Filozofskom fakultetu u Nišu

Silvija Nešić - Fakultet umetnosti u Nišu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/3769971369695970/

Andrijana Mikulović - studentkinja Pravnog fakulteta u Nišu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/549348819117817/

Alma Kajtazi - studentkinja Pravnog fakulteta u Nišu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/755412445260746/

Anita Kajtazi - studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Nišu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/852949798442821/

Goran Petrović - Pedagoški asistent u Šapcu
https://www.facebook.com/romaniasvin/videos/1152538668463115/
Image
Image